Van Wijnen en gemeente Schiedam geven startsein voor bouw Dirkzwager

01 april 2022
D2a4fdfba58deb5f5ea398cd03dbe6fd08ae4093

In aanwezigheid van Antoinette Laan, wethouder van de gemeente Schiedam, vond op 28 maart de feestelijke start bouw van de eerste 26 woningen uit fase 1 van nieuwbouwproject ‘Dirkzwager’ plaats. Op het voormalig Dirkzwager-terrein ontwikkelt en realiseert Van Wijnen in samenwerking met de gemeente in totaal circa 150 woningen; appartementen en eengezinswoningen in verschillende soorten en maten.

Feestelijke start bouw
Op maandag 28 maart jl. werd er met alle betrokken partijen, de kopers en omwonenden, stilgestaan bij de officiële start van het project. In de Drilschuur, gelegen naast het bouwterrein, werd door de kopers onder het genot van een hapje en een drankje kennisgemaakt met nieuwe buren. Daarna werd door wethouder Laan een paal geboord en het glas geheven op een voorspoedige bouw.

Directeur Van Wijnen Projectontwikkeling, Arjan van Meijeren: “Op deze historische plek realiseren wij een bruisende wijk, die geheel toekomstbestendig is ontworpen. Een aanwinst voor Schiedam en een bijzondere plek voor bewoners en ondernemers!”

Eigentijdse wijk
De herontwikkeling van het Dirkzwager-terrein is een sprekend voorbeeld van de gemeentelijke ambitie om er in 2030 zeker zesduizend nieuwe woningen bij te hebben. Met de komst van ‘Dirkzwager’ verandert het gebied met haar rijke distilleerdersverleden naar een plek waar het prettig wonen, werken en recreëren is. In de eigentijdse wijk krijgen de verschillende monumenten en beeldbepalende gebouwen die al in het gebied staan een nieuwe toekomst en realiseert Van Wijnen zo’n 120 nieuwbouwwoningen.

Wethouder Laan tijdens haar speech:  “Van Wijnen heeft een prachtig plan ontwikkeld, complimenten!”

Duurzaam en klimaatadaptief
Van Wijnen en de gemeente Schiedam hebben de afgelopen 3 jaren gewerkt aan de uitwerking van dit binnenstedelijkeplan. Dit heeft geleid tot een zogeheten ‘integrale gebiedsontwikkeling’ waarbij niet alleen woningen worden gebouwd, maar ook de openbare ruimte onder handen wordt genomen. De vernieuwing van de openbare ruimte wordt gedaan door Van Wijnen. Daarna zorgt de gemeente Schiedam voor het onderhoud en beheer.

De inrichting van de openbare ruimte is heel bepalend voor hoe de nieuwe buurt wordt beleefd. Er is daarom gekozen voor een inrichting die groen, duurzaam en sociaal is. Dit heeft geresulteerd in pleinen en hofjes die ontmoeting stimuleren en tegelijkertijd door een groene inrichting een impuls geven aan de biodiversiteit in het gebied. Daarbij wordt het regenwater zichtbaar opgevangen en langzaam afgevoerd, wat een piekbelasting van het riool bij hevige regenbuien voorkomt. De oude alcoholopslag van Dirkzwager krijgt zelfs een nieuwe functie als waterberging. Dat is een circulaire én klimaatadaptieve oplossing.

Meer informatie
De nieuwe Dirkzwager-buurt wordt in fases gebouwd. In fase 1 komen 26 herenhuizen aan het Groenweegje, de Schie en een nieuw plein. In fase 2 worden 27 herenhuizen en eengezinswoningen in verschillende types en maten en een appartementencomplex met 24 appartementen gerealiseerd. In de derde fase worden nog eens circa 11 appartementen, 19 herenhuizen en 12 kadewoningen toegevoegd aan de nieuwe wijk. Hierna wordt de openbare ruimte ingericht.

Voor meer informatie over Dirkzwager kunt u terecht op schiedam.nl/dirkzwager en dirkzwagerschiedam.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over Van Wijnen 
Van Wijnen (bijna 2.000 vakliefhebbers, 25 locaties) ontwikkelt, bouwt, transformeert, renoveert en beheert vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. We maken ons hard voor betaalbare woningen voor heel Nederland. Voor vitale wijken waar iedereen zich thuis voelt. En voor een duurzaam bouwproces met oog voor de generaties na ons. Daarom zetten we vol in op innovatie. Met ons woonproduct Fijn Wonen, een van onze woonoplossingen, spelen we in op de woningnood en realiseren we mooie, duurzame, comfortabele en energiezuinige woningen. Ze komen rechtstreeks uit onze woningfabriek en kennen een korte bouwtijd. Andere voorbeelden van innovatie zijn ons Living Lab op De Loskade in Groningen, deelname aan Project Milestone voor 3D betonprintwoningen en het funda Huis.

Meer nieuws.

07-09-2023

Eerste bewoners Dirkzwager ontvangen sleutel

Op het voormalige Dirkzwager-terrein in de historische binnenstad ontstaat een nieuwe buurt met zo’n 130 woningen. Een bijzondere buurt vanwege het rijke jeneververleden en de monumenten die er staan. De woningen worden in verschillende fases gebouwd. Vanaf vandaag wordt fase 1 opgeleverd, 26 stoere herenhuizen. Wethouder Antoinette Laan overhandigde de sleutel aan de enthousiaste eerste bewoners.

Item f0bf87442f599b6ca6bdec06644daab8ed6acf80

31 oktober 2022

Een speciale krant over een bijzondere ontwikkeling

Met de bouw van zo’n 150 woningen op het Dirkzwagerterrein krijgt de binnenstad van Schiedam er een hele nieuwe buurt bij. De gemeente Schiedam en ontwikkelaar Van Wijnen willen u tijdens de bouw graag kennis laten maken met dit nieuwe stukje stad, met de historie van het gebied en de mensen die er gaan wonen, werken en ondernemen. Dat doen we onder andere met deze speciale Dirkzwager-krant die u hopelijk nieuwsgierig maakt en uitnodigt om het gebied de komende jaren zelf te gaan ontdekken, als lezer, ondernemer, bezoeker of bewoner.

Bekijk hier de Dirkzwager krant 

30 juni 2022

Wat gebeurd er veel op het Dirkzwager-terrein

De afgelopen weken is er ontzettend veel beweging: er wordt en is veel gesloopt én de bouw van fase 1 loopt als een trein. De enorme loodsen tussen het Groenweegje en de Schie maken plaats voor de 2e fase van het project. Uiteraard blijven de mooie monumenten staan!

Ook op de toekomstige locatie van fase 3 is de loods verwijderd. Met alle zorgvuldigheid is er tussen de beeldbepalende panden en monumenten gesloopt. Het karakteristieke pand op de hoek van het Groenweegje met de Noordvest zal blijven staan. Maar ook andere monumenten in het gebied zullen blijven staan. Het slopen van gebouwen vraagt daarom extra aandacht.

Slopen op een locatie als Dirkzwager brengt uitdagingen met zich mee. Zo is het pand tussen Groenweegje 2 en 4 gesloopt maar blijft de gevel staan! Dit zijn werkzaamheden die veel voorbereiding met zich meebrengen allemaal om de sloop vlekkeloos te laten verlopen. Maar ook transport en overlast naar de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten.

U kunt begrijpen dat er tijdens de sloop veel materiaal vrijkomt. Echter is niet al dat oude materiaal onbruikbaar. Wij proberen zoveel mogelijk circulair te slopen. Dit houdt in dat de grondstoffen worden gescheiden en waar mogelijk opnieuw kunnen worden gebruikt in een ander project of als grondstof voor nieuwe materialen.

Benieuwd geworden naar de voortgang van de sloop en/of de bouw? Loop gerust eens een rondje over het terrein langs de diverse gebouwen. De wanden van de begane grond van fase 1 staan al, dus er is genoeg te zien!

Item 5b68c8a99e078381c9940468ab2c176d14edcf77Item 9aa715f12f499c8ec895efcefc94770d9b57442aItem 39264d7ec70252431c0e891074caf47d381fd739