Disclaimer

De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website een hoge mate van zorgvuldigheid in acht, desondanks staan wij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Aan de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De getoonde exterieur- en interieurvisuals, geveltekeningen, plattegronden en andere impressies die op deze website staan, zijn bedoeld om een eerste indruk te geven van de mogelijkheden. Ondanks dat wij streven naar de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet, of niet meer juist is. Daarbij kunnen de weergegeven beelden mogelijk niet geheel representatief zijn voor de werkelijk. Zodra de verkoop start en het verkoopgesprek bij de makelaar zal plaatsvinden, worden er contractstukken verstrekt waarop de juiste informatie wordt weergegeven. Aan alle impressies en beeldmateriaal op de website kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.