Veelgestelde vragen

Alle vragen over
het project netjes
op een rij.

202406 Dirkzwager 2B View2 LR webp
Blauwe

Fase 2B

Hoeveel koopappartementen komen er in fase 2B te koop?

in fase 2B komen 23 appartementen in verkoop in Dirkzwager. Het appartementengebouw komt te liggen aan de Schie en het Doeleplein. Er zijn appartementen in allerlei groottes, variërend van circa 87 tot 143 m2.

Bekijk de   woningzoekerom te zien hoe de verschillende types precies zijn gelegen, hoe groot deze zijn én om de sfeerplattegronden en impressies te bekijken!


Waar vind ik de plattegronden?

De sfeerplattegronden per type staan al op de website. Klik hier om naar de woningzoeker te gaan. De definitieve verkooptekeningen zijn terug te vinden onder de downloads.


Wanneer start de verkoop van fase 2B?

Op donderdag 4 juli is de verkoop van fase 2B gestart! Je kunt je tot en met 16 juli 12.00 uur 's middags inschrijven voor de toewijzing. 


Als ik niet ben ingeloot in een eerdere fase, maak ik dan meer kans in fase 2B?

Nee, tijdens de verkoop van fase 2b dien je je weer opnieuw in te schrijven voor de toewijzing. Op donderdag 4 juli is de verkoop gestart. Inschrijven kan via deze website. De inschrijfperiode sluit op 16 juli aanstaande om 12.00 uur 's middags.


Koopappartementen

Is er vloerverwarming? 

Ja, in de appartementen is vloerverwarming aanwezig.


Zijn de buitendeuren en buitenkozijnen van hout of van kunststof? 

De buitenkozijnen en de schuifpui zijn van hout.


Hoe energiezuinig zijn de woningen?

De woningen zijn gasloos én energiezuinig, dankzij uitstekende isolatie en toegepaste technieken, zoals een lucht-water warmtepomp en zonnepanelen. Daarnaast hebben alle woningen energielabel A+++.


Zijn de woningen compleet afgewerkt, ook met keuken?

Het toilet en de badkamer zijn afgewerkt met tegels, sanitair en spuitwerk. Er is er geen keuken bij de prijs inbegrepen. Die kun je na de oplevering naar eigen wens laten plaatsen; bij keukenleverancier Bruynzeel of naar eigen keuze. Je kunt de sanitairboekjes en keukenaanbieding bekijken onder de downloads op deze website.


Zijn de zonnepanelen eigendom of lease?

Eigendom.


Wat is BENG?

BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw. Deze wet is op 1 januari 2021 ingegaan. Dit maakt het wettelijk verplicht om bijna energieneutraal te bouwen.


Is de grond eigendom of erfpacht?

Volledige eigendom.


Is er een zelfbewoningsplicht?

Ja. De gemeente Schiedam heeft bepaald dat voor dit gedeelte van Schiedam een zelfbewoningsplicht geldt en dat de koper de woning zelf dient te bewonen en te gebruiken.


Is er garantie van toepassing op de bouw?

Ja, er is een SWK garantie van toepassing. Meer informatie hierover vind je na de start verkoop terug in de verkoopstukken onder de downloads.


meer- en minderwerk

Welke meerwerkopties zijn er mogelijk?

De woonwensenlijst met bijhorende prijzen zijn direct terug te vinden onder Downloads op deze website. Dit betreffen de meest voorkomende standaard opties. In het gesprek met de kopersbegeleider kun je je wensen bespreekbaar maken. 


Zijn er al prijzen voor meerwerkopties bekend?

De woonwensenlijst met bijhorende prijzen zijn per woningtype terug te vinden onder de downloads.


Kan ik de badkamer casco laten opleveren? 

Het is niet mogelijk om de sanitaire ruimtes casco op te laten leveren. Uiteraard is het wel mogelijk om in de projectshowroom andere keuzes te maken voor wat betreft tegels en sanitair.


Parkeren

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er beschikbaar voor de appartementen?

Er zijn een aantal parkeerplaatsen beschikbaar die worden gekoppeld aan een aantal appartementen. Je fiets stal je in de centrale fietsenstalling in De Knappert op de begane grond.

Per bouwnummer is op de website precies terug te zien waar wel of geen parkeerplaats bij hoort. De genoemde v.o.n. sommen per bouwnummer zijn exclusief de verplicht af te nemen parkeerplaats.

Let op, voor de bouwnummers zonder parkeerplaats zal door de gemeente vooralsnog geen parkeervergunning worden afgegeven voor parkeren in de openbare ruimte.


Is het mogelijk een laadpaal te plaatsen voor mijn elektrische auto? 

In de openbare ruimte zijn een aantal laadpalen aanwezig. Een extra laadpaal aanvragen in de openbare is mogelijk via de gemeente. Voor de parkeerplaatsen op eigen terrein wordt een voorbereidende voorziening getroffen voor laadpalen.


Inschrijfprocedure

Wat is de pre-sale?

Tijdens de pre-sale deelden we zoveel mogelijk informatie over het aanbod in Dirkzwager fase 2B, zodat je je alvast kunt oriënteren en natuurlijk weloverwogen een keuze kan maken. Tijdens de pre-sale nodigen we geïnteresseerden actief uit om alvast de voorkeur(en) voor bouwnummers aan ons door te geven, zodat we gerichter kunnen informeren.

Heb je je voorkeuren gedurende de pre-sale periode aan ons doorgegeven, dan krijg je voorrang bij de toewijzing wanneer je je bij de start verkoop officieel inschrijft voor een of meerdere bouwnummers.

De periode van de pre-sale en de inschrijftermijn is ook hét moment om alvast een financiële verklaring te laten opstellen door een erkend adviseur. Wanneer je je vanaf de start verkoop definitief wilt inschrijven voor één of meerdere bouwnummers kun je aangeven dat je over deze verklaring beschikt. Deze financiële verklaring geeft óók voorrang tijdens de toewijzing. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads. Zowel deelname aan de pre-sale als de financiële verklaring zijn uiteraard niet verplicht. En pas wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, neem je de verklaring mee naar het verkoopgesprek bij de makelaar.

Let op, het hebben doorgegeven van je voorkeuren tijdens de pre-sale is nog géén officiële inschrijving op een bouwnummer. De definitieve v.o.n.-prijzen staan vanaf de start verkoop op de website. Na dit moment is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pre-sale, daar we vanaf dan officieel in verkoop zijn gegaan.

Je dient je vanaf dan dus opnieuw in te schrijven en je inschrijfformulier te ondertekenen.


Heb ik voorrang als ik heb deelgenomen aan de pre-sale?

Ja, wanneer je tijdens de pre-sale je voorkeuren hebt doorgegeven, heb je voorrang tijdens de toewijzing. Beschik je ook een financiële verklaring van een erkend adviseur, dan krijg je ook voorrang in de toewijzing. Deze hoef je pas te overleggen wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, tijdens het verkoopgesprek bij de makelaar. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads.

De definitieve v.o.n.-prijzen staan inmiddels op de website. Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan de pre-sale, daar we vanaf 4 juli officieel in verkoop zijn gegaan.


Hoe worden de woningen toegewezen?

Je krijgt voorrang wanneer je je voorkeuren hebt doorgegeven tijdens de pre-sale én wanneer je een financiële verklaring van een erkend adviseur hebt. Beide onderdelen zijn overigens niet verplicht. Er wordt vervolgens toebedeeld op basis van je eerste of zo hoog mogelijke voorkeur. Zijn er meer gegadigden voor eenzelfde bouwnummer, dan kijken we naar je (korte) motivatie in de toewijzing. Een uitgebreide uitleg is terug te vinden in de inschrijfprocedure op deze website, bij de downloads.


Is het project populair?

Dirkzwager heeft veel volgers. De eerste fases waren een groot succes. Hoeveel mensen zich ook echt inschrijven is niet te voorspellen, wat we wel zien is dat de vraag naar duurzame nieuwbouwappartementen in de Randstad groot is.


Planning

Wanneer kan ik naar de notaris?

Zodra de opschortende voorwaarden zijn vervuld en uw hypotheekstukken op orde zijn. We verwachten vlak voor de start bouw.


Wanneer start de bouw van de appartementen in fase 2B?

We verwachten met de bouw te starten in de 1e helft van 2025. Dit kan alleen nadat minimaal 70% is verkocht en alle overige opschortende voorwaarden zijn komen te vervallen.


Wanneer zijn de koopwoningen in fase 2B klaar?

Als alles meezit 2e kwartaal 2026, maar dat is nog een prognose.


Wanneer is de gehele buurt klaar?

We verwachten dat de gehele buurt in 2026 klaar is. 


Kan ik mijn woning tijdens de bouw bekijken?

Ja, tijdens de bouw worden er enkele kijkdagen georganiseerd. Je wordt daar t.z.t. door de kopersbegeleider nader over geïnformeerd.


Financieel

Wat moet er precies in de financiële toets staan?

Wat je maximaal kunt financieren of aan eigen middelen hebt, berekend c.q. verklaard door een erkend financieel adviseur. De verklaring is niet verplicht, maar geeft wel voorrang bij de toewijzing. Deze hoef je pas te overleggen wanneer je een bouwnummer hebt toegewezen gekregen, tijdens het verkoopgesprek bij de makelaar. Een voorbeeld (invul)formulier om mee te kunnen nemen naar je adviseur tref je op deze website, bij de downloads.


Hoeveel tijd krijg je na het tekenen van het koopcontract om de hypotheek rond te krijgen? 

2 maanden, conform de ontbindende voorwaarden in het koopcontract.


Komen er rentekosten bovenop de koopsom?

In de overeenkomst is vastgelegd dat vanaf datum van de verzending van de goednieuwsbrief grondrente berekend zal worden.


Wanneer betaal ik de grondprijs, en wanneer betaal ik de aanneemsom?

De grondprijs wordt bij de notaris verrekend op het moment dat je de grond in eigendom verkrijgt (transportdatum). De betaling van de aanneemsom verloopt volgens het betaalschema in termijnen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst, vanaf start bouw.


Vanaf wanneer wordt er rente berekend over de grond en de bouwkosten?

Grondrente wordt in rekening gebracht na verzending van de goednieuwsbrief. Rente over de bouwkosten wordt pas in rekening gebracht 14 dagen na factuurdatum van de betreffende termijn.


Wat is de “goed nieuws brief”?

Dit is de bevestiging van ons dat alle opschortende voorwaarden in vervulling zijn gegaan en dat de grond geleverd kan worden.


Krijgen jonge starters ook hulp vanuit uw kant?

Uiteraard, de makelaars staan klaar om je te helpen. Starters krijgen echter geen voorrang.


Waar vind ik de v.o.n. koopsommen?

De prijslijst met definitieve v.o.n. prijzen is terug te vinden op de website onder de downloads. 


Kunnen de prijzen verhoogd worden als je hebt gekocht?

Nee, v.o.n.- prijzen zoals gecommuniceerd in de prijslijst liggen vast.


Wat is vrij op naam?

Dit betekent dat de verkoper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten voor de woningoverdracht bestaan uit de btw, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de akte van levering. Alle kosten verbandhoudende met uw nieuwe en huidige hypotheek zijn voor eigen rekening.